Producten

voor multizintuiglijke waarneming

Sensorische of zintuiglijke informatieverwerking heeft te maken met de manier waarop ons zenuwstelsel zintuiglijke boodschappen ontvangt en omzet in reacties. Voor mensen die visuele informatie moeilijk of niet kunnen waarnemen, hebben wij de Taktila methode™ ontwikkelt. Hierbij speelt het voelen een rol. Visuele informatie wordt gelijktijdig auditief en tactiel uitgelegd, waardoor de informatie makkelijker begrepen wordt. Daarbij is het gewoon leuk om ermee te werken én wordt er een gevoelswaarde aan kleuren mee gegeven. In de Taktila™ webshop kun je terecht voor boeken, hulp-, leermiddelen en voelbare afbeeldingen voor voelbare kleurbeleving en beeldvorming.

Op de hoogte blijven?

De Taktila kleurenkaart toont een legenda van 15 voelbare kleuren waarbij de visuele eigenschappen zijn vertaald naar texturen. Hiermee kan de kleurenleer worden uitgelegd en een gevoel worden gekoppeld aan kleur voor mensen die moeilijk of geen kleuren kunnen waarnemen. Een praktisch en educatief systeem dus. Ook mensen zonder visuele beperking kunnen hun perceptie verbreden door te werken met het voelbare kleurensysteem.